RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Nadležnost suda (čl. 15. ZPP-a)
  • Nadležnost suda (čl. 40. ZTD-a)
  • Sadržaj tužbe (čl. 186. ZPP-a)
  • Prekid postupka - posljedice (čl. 214. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)