RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 6.2005
  • Članak:Autorsko pravo
  • Stranica:112.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Autorska moralna prava (čl. 28. ZAP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)