RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 3.2005
  • Članak:Stečajno pravo
  • Stranica:134.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Pobijanje pravnih radnji dužnika – kongruentno namirenje (čl. 128. SZ-a)
  • Pobijanje pravnih radnji dužnika – namjerno oštećenje (čl. 131. SZ-a)
  • Unovčenje stečajne mase (čl. 158. SZ-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)