RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Izvođenje radova za koje nije potrebna građevinska dozvola
  • Naplata komunalnog doprinosa
  • Provedba čl. 90. ZOG-a
  • Inspekcijski postupak – ZOG
  • Izdavanje građevinske dozvole na temelju DPU-a

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)