RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Stečajni postupak ubraja se u izvanparnične postupke u kojem se podredno primjenjuju odredbe ZPP-a. Stečajni postupak pokreće se na temelju prijedloga ovlaštenog predlagatelja, a samo iznimno po službenoj dužnosti. Ako predlagatelj povuče prijedlog, sud je obvezan obustaviti postupak. Prije utvrđivanja stečajnih razloga, stečajni je sud obvezan ispitati postojanje općih i posebnih procesnih pretpostavaka za postupanje po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka. Među tim pretpostavkama je i vjerojatnost tražbine predlagatelja kojom se dokazuje postojanje pravnog interesa za pokretanje stečajnog postupka. U slučaju da procesne pretpostavke izostanu, stečajni sud odbacuje prijedlog bez utvrđivanja stečajnih razloga.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)