RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U sklopu ovoga članka, autor daje prikaz općih i posebnih uvjeta koje je potrebno ispuniti pri podnošenju zahtjeva za registraciju obrta s posebnim osvrtom na način zapošljavanja učenika, te samozapošljavanja studenata u RH.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)