RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Institut ugovorne kazne, koji je bitan čimbenik suvremenih poslovnih transakcija, predmet je razmatranja ovoga članka. U engleskom se pravu za ugovornu kaznu rabi izraz penalties i izraz liquidated damages. Ovi termini u pravnom smislu nisu isti kao ugovorna kazna u europskim kontinentalnim pravnim sustavima. Svrha je ovoga članka opisati razlike koje postoje između pojedinih pravnih sustava u ovome području.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)