RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2005
  • Članak:Posebnosti godišnjeg obračuna
  • Stranica:47.
  • Autor/i:Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

U svezi s obavljanjem cjelokupne poslovne aktivnosti, u trgovačkim poduzećima tijekom obračunskog razdoblja javljale su se različite vrste troškova. S motrišta njihova knjiženja i utjecaja na rezultat poslovanja obračunskog razdoblja u kojemu su nastali, ukupne troškove treba podijeliti na troškove zaliha ("uskladištive troškove") i troškove razdoblja.

Troškovi zaliha koji se oblikuju pri nabavi odnosno uskladištenju trgovačke robe povećavaju vrijednost kratkotrajne imovine trgovačkog društva i prikazuju se kao bilančna čest, za razliku od troškova razdoblja koji nastaju u svezi s cjelokupnim gospodarskim aktivnostima poduzetnika.

O pojedinim prirodnim vrstama troškova bilo je riječi o prethodna tri broja našeg časopisa, pri čemu posebno izdvajamo članak o kontrolno-analitičkim postupcima u pripremi financijskih izvješća za 2004. godinu koji je objavljen u RRiF-u br. 12/04.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)