RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu što je stupio na snagu u prosincu 2004., po prvi put u zakonodavstvu RH koje pokriva područje cestovnog prijevoza propisana je obveza ishođenja potvrde o obavljanju prijevoza za vlastite potrebe.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)