RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

O novelama Zakona o radu, Zakona o parničnom postupku i Ovršnog zakona, i to osobito odredbama navedenih zakona koje uređuju pitanje vraćanja radnika na posao, slijedi u nastavku ovoga članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)