RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dana 1. siječnja 2006. stupio je na snagu novi Zakon o obveznim odnosima, s time da se odredbe koje se odnose na stopu ugovornih kamata, na stopu zateznih kamata i na obvezu javnog objavljivanja eskontne stope od strane HNB-a, počinju primjenjivati nakon isteka dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Novi Zakon u kvantitativnom smislu ne donosi mnogo, ali s obzirom na činjenicu da je prethodni u nas bio u primjeni punih dvadeset i sedam godina, a otad je (osim promjene sustava i osamostaljenja Republike) promijenjeno uistinu puno toga - predstavlja pomak.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)