RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Uvod
  2. Povreda subjektivnih prava
  3. Zaštita prava izjavne nabave
  4. O kontroli postupaka javne nabave posebno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)