RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zadaća Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu zaštita je i tumačenje europskog prava u skladu s davanjem doprinosa jačanju strukture EU i širenjem djelokruga europskog prava.

U tumačenju europskog prava Europski sud služi se općim pravnim načelima koja je izveo iz ustavnih poredaka država članica, međunarodnog prava te Europske konvencije za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda.

Ratifikacijom Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i njezinih protokola, omogućena je i građanima Republike Hrvatske zaštita njihovih prava pred Europskim sudom.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)