RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autori u ovome članku razmatraju institut elektroničke trgovine i pitanja vezana uz sklapanje pravnih poslova putem Interneta. Zapravo uporabom nove tehnologije ne mijenja se pravna bit poslovanja - osnovni elementi pravnog posla, pravila o postizanju suglasnosti volja ugovornih strana i dr. ostaju nepromijenjeni. Elektronički ugovor nije neka posebna vrsta ugovora, nego samo način na koji je taj ugovor sklopljen. Isti pravni učinci nastaju kod valjanog ugovora iste vrste neovisno o tome jesu li strane ugovora pri svom očitovanju volje rabile računala i računalne mreže ili druga sredstva.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)