RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kamate su iznimno važan čimbenik jer su jedan od elemenata kojima se utvrđuje cijena kapitala, odnosno rentabilnost investicijskih projekata u gospodarstvu. Njihova se visina prije svega oblikuje ponudom i potražnjom financijskih sredstava uz više korektivnih činitelja kao što su gospodarska kretanja, monetarna i fiskalna politika, stabilnost novca, politički i psihološki čimbenici. Nepredviđene promjene kamatne stope mogu banci prouzročiti nepovoljne učinke na račun dobitka i gubitka, novčane tijekove i ekonomsku vrijednost. Sagledavanje rizika kamatne stope i učinaka na poslovanje može biti podloga za utvrđivanje i provođenje poslovne politike kako bi se ostvarila sigurnost, uredna likvidnost i maksimalna profitabilnost banke.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)