RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Detaljno, na transparentan i zanimljiv način, autorica u ovome članku daje prikaz jedne aktualne i za sudsku praksu relevantne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)