RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravo se u okviru razvitka informacijskog društva najopćenitije javlja (u dvjema temeljnim ulogama) kao regulator ostalih aspekata informacijskog društva (ekonomskoga, tehnološkog i dr.), nadziratelj provedbe navedene regulacije, te "rezervoar vrijednosnih kriterija" pri odlučivanju koje pravce razvitka i u kojem obliku dopuštati, odnosno poticati.

U ovome se članku nakon kratkih teorijskih naznaka o pojmu "informacijsko društvo", e-upravi, novoj funkciji javne vlasti u informacijskom društvu te tržišnome i organizacijskom aspektu informacija, na primjerima dvaju akcijskih planova EU (eEurope 2002 i eEurope 2005 - "Informacijsko društvo za sve") razmatra uloga prava u razvitku informacijskog društva.

Zaključno su sistematizirani glavni elementi koji čine okvir te uloge: pravna relevantnost (ne)znanja; tri vrste ljudske okoline; tržište i javna intervencija; konkurentnost; globalizacija; kultura, uključujući jezik; involvirane pravne grane (napose upravno i ustavno pravo).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)