RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Nedavna ratna zbivanja u Republici Hrvatskoj prouzročila su teške posljedice, osobito u područjima u kojima su se ona odvijala. U tim područjima došlo je do znatnog zaostajanja u demografskom i gospodarskom razvitku u odnosu na druga područja RH.

Ratne posljedice nametnule su hrvatskom zakonodavcu potrebu donošenja zakona koji bi utvrdio područja o kojima RH posebno skrbi, i poticajne mjere za njihovu obnovu i razvitak. Taj je zakon donesen, a riječ je o Zakonu o područjima posebne državne skrbi, koji je doživio nekoliko izmjena i dopuna.1 Ovaj je Zakon u prvobitnoj odredbi čl. 2. naglasio da se područja posebne državne skrbi utvrđuju radi otklanjanja posljedica rata, bržeg povratka prognanika i izbjeglica, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, te postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Hrvatske. Odredbom čl. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi iz 2000. godine2 djelomice je izmijenjena prvobitna odredba čl. 2. ZPPDS-a tako da su riječi "prognanika" i "izbjeglica" zamijenjene riječima "stanovništva koje je prebivalo na tim područjima prije Domovinskog rata".

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)