RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U građanskom pravu jamstvo se može odrediti kao ugovor kojim se jamac obvezuje prema tuđem vjerovniku da će ispuniti valjanu i dospjelu obvezu dužnika, ako to ovaj ne učini. To je dragovoljno jamstvo, koje u privatnopravnom odnosu mora biti u pisanom obliku da bi proizvelo pravni učinak.

U poreznom pravu kao javnopravnom odnosu jamstvo je prisilno, tj. ono je u pravilu zakonsko što znači nametanje obveze vraćanja tuđeg poreznog duga za slučaj da porezni dug ne podmiri porezni dužnik. No, i porezno jamstvo može biti ugovorno, odnosno da se preuzme obveza plaćanja tuđeg poreznog duga temeljem ZOO-a. Porezno jamstvo se može dati za svaku obvezu za poreze i obvezne doprinose koja je evidentirana kao obveza u evidencijama Porezne uprave.

Dakle, pravna osnova za porezno jamstvo može biti zakon (što je najčešći slučaj) i ugovor.

Opći porezni zakon porezno jamstvo propisuje odredbama čl. 25. do 32. u poglavlju o odgovornosti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)