RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2000
  • Članak:Pregled naknada,potopra i nagrada, plaća,osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
  • Stranica:170.
  • Autor/i:
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)