RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Usklađivanje zakonodavstva u Europskoj uniji provodi se na dvije razine: na razini EU donošenjem zakona kojima se propisuje minimum zahtjeva i standarda u određenom području i na razini članica usklađivanjem nacionalnoga sa zakonodavstvom EU. Takav je pristup primijenjen i na normativno uređenje poreza na dodanu vrijednost u EU: VI. smjernica o PDV-u1 iz 1977. sadrži minimum zajedničkih odredaba nužnih za uspostavu zajedničkog sustava PDV-a u EU, a zemlje članice su bile obvezne uskladiti nacionalne propise o PDV-u (zakone i pravilnike) s odredbama VI. smjernice.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)