RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U posljednje vrijeme nastale su dvojbe oko poreznog motrišta kada se izvoz dobara obavlja korištenjem usluge prijevoznika, odnosno njegovih kooperanata na tom prijevozu. S jedne strane u okviru Porezne uprave su izražene teze kako ne bi organizator prijevoza mogao biti oslobođen PDV-a ako mu tu uslugu obavi njegov kooperant. S druge strane, dosadašnja stručna tumačenja zastupala su motrište da je ova usluga uvijek oslobođena PDV-a, pa i u slučaju kad je obavi prijevoznik kooperant, tj. kad glavni prijevoznik za naručeni prijevoz angažira drugog poduzetnika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)