RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U posljednje vrijeme nastale su dvojbe oko poreznog motrišta kada se izvoz dobara obavlja korištenjem usluge prijevoznika, odnosno njegovih kooperanata na tom prijevozu. S jedne strane u okviru Porezne uprave su izražene teze kako ne bi organizator prijevoza mogao biti oslobođen PDV-a ako mu tu uslugu obavi njegov kooperant. S druge strane, dosadašnja stručna tumačenja zastupala su motrište da je ova usluga uvijek oslobođena PDV-a, pa i u slučaju kad je obavi prijevoznik kooperant, tj. kad glavni prijevoznik za naručeni prijevoz angažira drugog poduzetnika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)