RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vrijednosnim papirima se, prema odredbama Zakona o deviznom poslovanju, smatraju vrijednosni papiri sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira. Zakon o deviznom poslovanju razlikuje vrijednosne papire kojima se trguje na tržištu kapitala i one kojima se trguje na tržištu novca.

Od donošenja provedbenih propisa što prate ovo područje u deviznom sustavu usvojene su neke promjene. O njima piše autorica članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)