RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ovim člankom autor ukazuje na bitne odredbe Zakona iz kojih proizlaze određene obveze i postupci jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te na način uređivanja i provedbe pojedinih postupaka u vezi sa zaprimanjem zahtjeva i općenito ostvarivanjem prava na pristup informacijama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, za što daje i moguće modele općih i drugih akata koje te jedinice trebaju donijeti, odnosno donositi u provedbi Zakona.

Ogledni primjeri akata sastavljeni su pod pretpostavkom da je riječ o jedinici lokalne samouprave - gradu, a mogu se primijeniti i u općinama i u županijama, kao i u ostalim tijelima javne vlasti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)