RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome se članku iznose bitne novele Zakona o sudskom registru i ukazuje se na značenje njihova donošenja te cilja koji se želio postići. Ističe se da je potreba prilagođavanja toga zakona hrvatskom pravnom sustavu i gospodarskom okruženju bila nužna, zbog potrebe fleksibilnosti poduzetništva. Zakon je trebalo dopuniti odredbama koje će osigurati primjenu novih rješenja iz ZTD-a i drugih zakona u pogledu kruga subjekata koji se upisuju i u pogledu upisa podataka. Iznoseći dvojbe koje su se pojavile u pogledu modela ustroja prije donošenja zakona, kakav je bio prihvaćen u izvornom tekstu, iznose se razlozi radi kojih je prihvaćen današnji model sudskoga registra, u svemu podoban da se registar učini učinkovitijim i transparentnijim prema njegovim korisnicima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)