RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom članku autor na primjeru iz prakse prikazuje jednostavne metode praćenja, predviđanja i simuliranja određenih parametara nužnih za procjenu rizika pri naplati potraživanja od kupaca. Često poduzeća vode menadžeri koji nisu ekonomske struke, ali imaju poslovni instinkt kojim vrlo vješto prepoznaju kupce platiše i neplatiše, kupce koje valja zadržati i s njima dalje surađivati te one druge koje je bolje "zaboraviti". Da u tome ne bi lutali, postoje jednostavne metode koje nam na temelju knjigovodstvenih podataka iz prošlih poslovnih događaja, te na osnovi zbivanja u okruženju, omogućuju simulaciju i predviđanje rizika u naplati potraživanja od kupaca. Budući da je naplata vrlo osjetljivo i važno područje poslovanja, svako poduzeće mora ponuđene metode upotrijebiti na način da vodi računa o vlastitom položaju na tržištu i predmetu poslovanja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)