RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Primjena MRS-a 34 - Financijsko izvješćivanje u tijeku godine ali i sama poslovna praksa nametnuli su potrebu sastavljanja financijskog izvješća u tijeku godine. Podsjećamo da se MRS 34 primjenjuje ako se od poduzetnika zahtijeva ili on sam odluči sastaviti i objaviti financijska izvješća u tijeku godine sukladno odredbama MRS-ova. Poduzeća koja javno posluju na tržištu osobito se potiču sastaviti financijska izvješća tijekom godine i to najmanje za polugodišnje razdoblje i sastaviti financijska izvješća tog razdoblja u roku ne duljem od 60 dana od kraja tog razdoblja, što bi značilo za šestomjesečno razdoblje izvješća sastaviti i predočiti dioničarima ili upravi društva najkasnije do 31. kolovoza tekuće godine.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)