RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Godina dana nakon proširenja
 • Nove članice i EU zakonodavstvo
 • Komisija objavila prioritete regionalnog financiranja
 • Ekonomska predviđanja
 • Nove članice profitirale ulaskom u Uniju
 • Pozitivna bilanca Poljske nakon prve godine u EU
 • Program pomoći malim i srednjim poduzećima u Njemačkoj
 • Jednostavnija pravila za trošenje EU sredstava
 • Latvija, Cipar i Malta ušle u ERM II.
 • Statistika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)