RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novi Zakon o obveznim odnosima u odnosu na dosadašnji mijenja odredbe o temelju odgovornosti u ugovoru o prijevozu (dio drugi, glava VIII., odjeljak 1., odsjek 14, čl. 661. do 698.). Dosadašnji temelj objektivne odgovornosti zamjenjuje se pretpostavljenom krivnjom u slučajevima gubitka ili oštećenja stvari i za zakašnjenje. U prijevozu osoba nema promjena (objektivna odgovornost) kad je riječ o odgovornosti prijevoznika za sigurnost putnika tj. za tjelesne ozljede, a ostaje i pretpostavljena krivnja za zakašnjenje. No, glede odgovornosti za prtljagu doduše ostaju odredbe da prijevoznik odgovara za predanu prtljagu kao i za stvari, ali to ujedno znači da se u novom ZOO prihvaća blaža odgovornost na temelju pretpostavljene krivnje. Za ručnu prtljagu (za oštećenje stvari koje putnik drži uza se) umjesto dosadašnje odredbe da prijevoznik odgovara prema općim pravilima o odgovornosti, u novom ZOO se izričito ističe odgovornost na temelju dokazane krivnje.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)