RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.2005
  • Članak:Računovodstvo proizvodnje voća
  • Stranica:103.
  • Autor/i:Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

Bitan čimbenik poljoprivredne proizvodnje je voćarstvo. O jednogodišnjoj poljoprivrednoj proizvodnji objavljen je članak u našem časopisu RRiF, br. 5/05., str. 49., dok se u ovom članku objašnjava računovodstvene postupke pri višegodišnjoj proizvodnji u voćarstvu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)