RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poduzetnici koji su obvezni voditi poslovne knjige u sustavu dvostavnog knjigovodstva i koji plaćaju porez na dobitak, obvezni su za svaku poslovnu godinu nanovo otvoriti računovodstvene i druge poslovne knjige, te zaključiti one što su ih rabili za proteklu godinu, određuje Zakon o računovodstvu, porezni i drugi propisi. Stanovite novosti pojavljuju se pri otvaranju računa Glavne knjige za 2005., temeljem Zakona o porezu na dobitak (Nar. nov., br. 177/04. – dalje: ZoPD) te na njih upozoruju autori ovoga članka. U članku se govori i o postupku izrade zaključka te o rokovima čuvanja poslovnih knjiga i isprava što su temelj unosa podataka u poslovne knjige.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)