RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nova je generacija europskih sporazuma ponuđena zemljama jugoistočne Europe u sklopu procesa stabilizacije i pridruživanja. Sporazumom se uređuje opća načela, politički dijalog, regionalna suradnja, slobodno kretanje robe, kretanje radnika, osnivanje pravnih osoba, usluge i kapital, usklađivanje zakona, provedba zakona i pravila tržišnog natjecanja, pravosuđe i unutarnji odnosi, politike suradnje i financijska suradnja. Ciljevi su tog sporazuma: razvijanje političkog dijaloga Unije i zemlje potpisnice sporazuma, početak postupnog usklađivanja nacionalnog zakonodavstva zemlje potpisnice s pravnom stečevinom Zajednice, promicanje gospodarskih odnosa dviju strana, postupno razvijanje zone slobodne trgovine između dviju strana te poticanje regionalne suradnje u procesu stabilizacije i pridruživanja. Sporazum daje zemlji potpisnici status potencijalnog kandidata za članstvo u EU. RH potpisala je takav sporazum s EU 29. listopada 2001.

Malo više od tri godine nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), na temelju provedena postupka ratificiranja u Hrvatskom saboru, parlamentima zemalja članica Europske unije (članice koje su bile u sastavu EU u listopadu 2001. –15 zemalja) te Europskom parlamentu, SSP je 1.veljače 2005. stupio na snagu.

Stupanje SSP-a na snagu otvorilo je određeno vremensko obzorje u kojem RH i EU trebaju ispuniti ugovorene obveze.

U ovome članku izneseno je stajalište autora o obvezama RH, što se odnose na liberalizaciju transfera temeljem tekućih i kapitalnih poslova.

Odredbe su što ugovaraju dopustivu razinu administracijskih ograničenja iz tekućih odnosno kapitalnih transfera u Glavi V. SSP-a – "Kretanje radnika, poslovni nastan, pružanje usluga, kapital", poglavlju IV. – "Tekuća plaćanja i kretanje kapitala", čl. 59., 60. i 61.

Spomenuti članci SSP-a obvezuju RH na ukidanje svih ograničenja za tekuće transfere, te na djelomično ili posvemašnje ukidanje administracijskih ograničenja za određene kapitalne transfere, uz jasno naznačene rokove za ukidanje ograničenja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)