RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju voda (otpadnih i oborinskih), te o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu što se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada. Vlasnik građevine obvezan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, te rabiti uslugu održavanja čistoće u vezi sa sakupljanjem i odvozom komunalnog otpada. Opširnije o tome, uz ogledni primjer važećeg akta, u nastavku teksta piše naša suradnica.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)