RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2005
 • Članak:Poslovne obavijesti
 • Stranica:146.
 • Autor/i:

Sažetak:

  Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka, stopa poreza i prireza na dohodak i uplatnih računa u 2005.
 • Osnovica za plaće te stope doprinosa, poreza, prireza i uplatni računi
 • Oporezivanje drugih dohodaka
 • Porez na dohodak od kapitala
 • Statistički prosjeci plaća
 • Otpremnina prema Zakonu o radu
 • Povrat PDV-a stranima fizičkim osobama
 • Zajmovi, kamate i porezi u 2005.
 • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u ožujku 2005.
 • Pregled srednjih tečajeva kuna za neke valute prema tečajnici HNB-a
 • Pregled kamatnih stopa EURIBOR I ZIBOR
 • Pregled kamatnih stopa LIBOR

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)