RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2005
  • Članak:Hrvatska ekonomska misao
  • Stranica:139.
  • Autor/i:Akademik Vladimir STIPETIĆ

Sažetak:

U prvome kolu biblioteke Hrvatska ekonomska misao koju izdaje Ekonomski fakultet u Zagrebu u suradnji s izdavačem Dom i svijet, izišlo je potkraj 2004. godine 6 knjiga, napisanih od 6 autora u vremenskom dijapazonu od 150 godina (1796-1945).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)