RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Za pojedine oblike lokalnih poreza, što ih svojim odlukama mogu propisati općine ili gradovi kao jedan od vlastitih izvora sredstava, pravne i fizičke osobe obvezne su nadležnomu poreznom tijelu dostaviti podatke o vlasništvu i zakupu nad određenom imovinom - kućama za odmor, neobrađenom obradivom poljoprivrednom zemljištu, nerabljenima poduzetničkim nekretninama te nesagrađenom građevinskom zemljištu.

Poreznu prijavu predaje se do kraja ožujka 2005. nadležnoj ispostavi Porezne uprave na području koje je nekretnina, a obvezni su je podnijeti svi porezni obveznici u kojih je, u odnosu na postojeće evidencije s kojima raspolaže Porezna uprava, došlo do promjene stanja glede podataka važećih za utvrđivanje poreza (promjena broja četvornih metara korisne površine, promjena adrese i sl.), te pravne i fizičke osobe koje su postale novi obveznici poreza.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)