RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Potkraj 2004. godine Vlada RH donijela je nove garancijske programe Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG), kojima se, na bitno različit način od dosadašnje prakse, daje podršku kreditnom financiranju maloga i srednjeg poduzetništva. Programi su objavljeni u Nar. nov., br. 182/04. i na web-stranici hamag. hr.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)