RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Novosti iz Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde
  • MRS 39 i IFRS 4 - Financijske garancije po ugovorima i osiguranje kredita
  • IFRS 6 - Istraživanje i vrjednovanje mineralnih resursa
  • Mjerenje i priznavanje vrijednosti istraživanja i procjene mineralnih resursa
  • Klasifikacija ulaganja u istraživanje i procjenu mineralnih resursa
  • Smanjenje vrijednosti ulaganja u istraživanje i procjenu mineralnih resursa

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)