RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Posebnosti u računovodstvu poljoprivrede u usporedbi s drugim djelatnostima uvjetovane su proizvodnim procesom, a odnose se na osobito vrjednovanje biološke imovine i priznavanje prihoda, pri čemu se ne primjenjuje pravila kakva vrijede u drugim djelatnostima. U poljoprivredi je veća neizvjesnost u postizanju koristi od ulaganja nego u drugih djelatnosti. Razlozi su takvog rizika moguća smanjenja prinosa prouzročena lošim klimatskim prilikama te što se u nekim vrstama proizvodnje ne može provjeravati stanja mjerenjem već procjenom. Postoje i različiti oblici suradnje u proizvodnji, poput kooperantskih odnosa, a tu je poljoprivreda kao korisnik državnih potpora i sl.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)