RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Sastavljanje godišnjih temeljnih financijskih izvješća obveznih za sva trgovačka društva, uvjetovano je izradom brojnih računovodstvenih obračuna što ovise o pojedinim čimbenicima i među njima bitne razlike proizlaze iz gospodarske djelatnosti u kojoj se obračune primjenjuje. Računovodstveni obračuni u proizvodnim djelatnostima idu u red složenijih poslova, jer njih na jednoj strani obilježavaju osobitosti unutar proizvodne djelatnosti, zatim propisi, računovodstveni standardi, računovodstvene politike, zahtjevi uprave za informacijama i drugo.

Računovođa pri ustroju računovodstva početkom poslovne godine mora imati jasnu koncepciju godišnjeg obračuna proizvodnje, napose koji će sustav obračuna primijeniti (po radnom nalogu ili liniji proizvoda) u toj poslovnoj godini. Primjena sustava obračuna zahtijeva određene podatke što osiguravaju računovodstvene evidencije, a to prikupljanje podataka provodi se kontinuirano, u tijeku cijele godine. Značajna je i primjena propisa i zahtjeva računovodstvenih standarda glede iskazivanja zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda u bilanci, te rashoda u računu dobitka i gubitka.

O specifičnostima godišnjeg obračuna proizvodnje, te iz tog proizišlih zaliha i rashoda u financijskim izvješćima čitajte u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)