RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Izvješće o novčanim tijekovima je izvješće iz skupine temeljnih financijskih izvješća koja su trgovačka društva dužna sastavljati prema računovodstvenim propisima. Predočena je indirektna metoda sastavljanja izvješća o novčanim tijekovima za trgovačka društva koja nisu financijske institucije. U RRiF-u, br. 2/05. opisano je sastavljanje Računa dobitka i gubitka, Bilance i bilježaka uz te izvještaje.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)