RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Pravna osoba i u njoj odgovorna osoba odgovarat će za prekršaj, ako narede ili dopuste da se njezino vozilo u prometu na cesti optereti više nego što dopušta nosivost
 • U trenutku upravljanja motornim vozilom u prometu na cesti vozilo mora biti registrirano
 • Prekršaj se čini svakim ponovnim objavljivanjem nove naklade knjige s autorovim djelom, bez njegova odobrenja
 • Prekršajni postupak pokreće pred sudom nadležno tijelo ili oštećenik podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka
 • Važnost propisa kojim je prekršaj određen jedan je od preduvjeta za prihvaćanje svrhovite delegacije
 • Sud prvoga stupnja, odnosno upravno tijelo koje vodi prekršajni postupak u prvom stupnju, odlučuje o molbi za povrat u prijašnje stanje
 • Nijedna sankcija ne može biti propisana niti izrečena, odnosno primijenjena, u neodre- đenoj visini i na neodređeno vrijeme
 • Okrivljenikov prigovor protiv prekršajnog naloga podnesen nakon isteka zakonom propisanog roka treba odbaciti kao nepravodobno podnesen pravni lijek
 • Protiv odluke donesene radi priprema i vo- đenja postupka nije dopuštena žalba, ako Zakon o prekršajima nije odredio drukčije
 • Kad prekršajni sud neplaćenu novčanu kaznu ili globu zamjenjuje mjerom zatvora, ovu mjeru ne može odrediti u trajanju kraćem od tri dana

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)