RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Primanje na dar nekretnine od jedinica lokalne samouprave - u svezi s Domovinskim ratom
  • Porez na promet nekretnina - oslobođenje pri nasljeđivanju

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)