RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten, a radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos, sud će na zahtjev radnika odrediti dan prestanka radnog odnosa i dosuditi mu naknadu štete u svoti najmanje 3, a najviše 18 prosječnih mjesečnih plaća toga radnika isplaćenih u prethodna tri mjeseca, ovisno o trajanju radnoga odnosa, dobi te obvezama uzdržavanja koje terete radnika.

Nastavno na navedenu odredbu kojom se zakonom uređuje institut prestanka ugovora o radu odlukom suda, autorica u ovome članku razmatra sva pitanja koja se u praksi pojavljuju u vezi sa sudskim raskidom ugovora o radu, kao institut radnog prava koji je prvi put uveden u naše zakonodavstvo stupanjem na snagu Zakona o radu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)