RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novi Zakon o porezu na dobit, kojeg će se primjenjivati od 1. siječnja 2005, objavljen je u Nar. nov., br. 177/04. Zakon o porezu na dobit jedan je od nekoliko zakona donijetih u svrhu provedbe porezne reforme, pa će se i njega i ostale ocjenjivati i prosu đivati, kako učinke tako jednostavnost odnosno složenost njihove primjene. Ocjene sigurno neće biti jednoznačne, što se dalo zaključiti i u fazi izrade prijedloga, kao što su i motivi ocjene pojedinih rješenja različiti. O tome ćemo, svakako, pročitati mnogo tekstova. U ovom članku dajemo prikaz samo bitnih određenja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)