RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Stvarna nadležnost suda (čl. 17. ZPP-a)
  • Sadržaj tužbe (čl. 186. ZPP-a)
  • Određivanje dokaza vještačenjem (čl. 250. ZPP-a)
  • Žalba protiv rješenja (čl. 378. ZPP-a)
  • Revizija protiv rješenja (čl. 400. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)