RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 11.2004
  • Članak:Porez na dobitak
  • Stranica:93.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Primjena odredbi o postupku pola prihoda kod rashoda poslovanja u odnosu na prihode od udjela u dobitku (dividendi) od obračunskog razdoblja 2001., kada na početku nema raspodjele dobitka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)