RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Uvjet za polaganje državnog stručnog ispita za stručnog suradnika temeljem čl. 88., st. 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima
  • Sve poslove za koje je propisano da ih obavljaju "nadležni županijski uredi" obavljaju uredi državne uprave u županijama
  • Oslobađanje od obveze polaganja državnog stručnog ispita
  • Koeficijent složenosti poslova određuje se prema radnom mjestu na koje je službenik raspore đen, a ne prema ustrojstvenoj jedinici državnog tijela u kojoj je predviđeno konkretno radno mjesto
  • Pristupanje polaganju državnog stručnog ispita prije utvrđenog roka
  • Nespojivost članstva u predstavničkom tijelu i državnog službenika u tijelu državne uprave
  • Ostavka gradonačelnika i članova gradskog poglavarstva

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)