RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Čini prekršaj poslodavac koji odbije radniku vratiti radnu knjižicu kad je to dužan učiniti
 • Zabranjeni su svi oblici izravnog reklamiranja duhanskih proizvoda
 • Trgovačko društvo - izvođač građevinskih radova - nije obvezno u prostoru gradilišta istaknuti tvrtku u obliku i sadržaju u kojem je upisana u sudskom registru
 • Za gradnju pomoćne građevine nije potrebna građevna dozvola
 • Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom
 • Bitna povreda odredaba prekršajnog postupka uvijek postoji ako u rješenju o prekršaju nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama
 • Vodeći računa o visini kazne i imovinskim prilikama počinitelja u opravdanim slučajevima sud može dopustiti da počinitelj novčanu kaznu plati u obrocima
 • Nepotpuna je i nerazumljiva izreka rješenja o prekršaju ako iz nje nije vidljiv identitet okrivljenika
 • Podnositelj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nije ovlašten podnijeti prigovor protiv prekršajnog naloga
 • Prema okrivljeniku osuđenom za prekršaj počinjen nedopuštenim obavljanjem djelatnosti prijevoza putnika osobnim automobilom ne može se primijeniti zaštitna mjera oduzimanja automobila

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)