RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Vrijednost predmeta spora (čl. 40. ZPP-a)
  • Stranke u parnici (čl. 77. ZPP-a)
  • Nastavak prekinutog postupka (čl. 215. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)